Borlänge Scoutkår

Insektshotell. TG kl 18-19.30

TG-upptäckarna samt båda Sifferbo-avdelningarna har gemensamt möte och fixar insektshotell.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg