Borlänge Scoutkår

Patrullmöte

Viss ändring i planerna! Vi träffs som vanligt på TG där ledarna kommer att förse scouterna med uppgifter och vi kommer också att ha lite genomgång av någon för scouting så viktig färdighet som kniv och eventuellt yxhantering. Medtag gärna egen kniv om du har en sådan. Observera att kniven skall ha parerstång (det vill säga ett "halkskydd" så att inte handen åker ned mot knivseggen om du slinter).

Vi var 8 st som till att börja med slipade knivar och övade för knivbevis. Därefter vidtog en organisationstävling med höjdpunkten skäll som en hund.
Vi syns nästa torsdag i Mellsta. // Ledarna


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg