Borlänge Scoutkår

Nationaldag

Preliminärt

Program för firandet av

Nationaldagen 2002

Jussi Björlings torg klockan 16.00


Borlänge Skolors Musikkår
med Drillflickorna

Sveatorget 17.30Samling för festtåg till musik av Borlänge Skolors Musikkår. Föreingens funktionärer visar uppställningsplats och delar ut program och handflaggor.
Festtåget startat 18.00.

Liljekvistska parken 18.05 - 19.00

Konferencier Lena Ingels
 • Inmarsch i parken och fanborgsuppställning till musik av BSM. Föreningsfunktionärer visar väg och uppställningsplatser.
 • Flaggan hissas till Svenska Arméns paradmarsch.
 • Föreningsordförande Melker Davidsson hälsar alla välkomna.
 • "6-junikören" sjunger två sånger.
 • Nationaldagstalet,
 • "6-junikören" sjunger tre sånger.
 • Stora Tuna Folkdansgilles barn och ungdomsgrupp
 • Utdelning av fanor till
  • Gylle Skola
  • IF Tunabro
  • Stora Tuna Skyttegille
 • Nya svenska medborgare häösas välkomna.
 • Alla sjunger natronalsången
 • Utmarsch medan BSM spelar "Under Blågul Fana"

Alla föreningar ska utse en eller gärna två fanbärare. De utsedda ska komma till scenen i Liljekvistska parken 6 juni klockan 17.00.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg