Borlänge Scoutkår

SLUG

Seniorlagsutbildning, Risshyttan Säter. Hur kan seniorlaget förbättra samarbetet? Vad gör seniorer och vad betyder ni för kåren? Kom och träffa andra senioer och utbyt erfarenheter!

Läs mer i inbjudan !


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg