Borlänge Scoutkår

Granhuggning

Vi samlas i Bergebo vid skjutbanan kl 9.00 för att hugga granar och transportera dem till Tansågården .


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg