Borlänge Scoutkår

Loppmarknad

Loppmarknad

Lördagen den 29 april kl. 14-16

OBS!
Ny lokal
fd HAralds båtar vid Mio Möbler
(Åselby industriomr.)

Inlämning av saker till vår nya lokal sker 27/4 Kl 18-20, 28/4 Kl 18-20 och 29/4 Kl. 9-11.

Kontakta gärna oss om ni vill skänka saker.

Ring i god tid till:
Anders & Carina tel: 0243-84371
Ingemar tel: 0243-17170
---
30-40 deltagare


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg