Borlänge Scoutkår

Stålpilen & Bågen

Stålpilen tillsammans med Stora Tuna
Samling 09:45 Båtstabadet
---
Stålpilen: 14 scouter + 7 i familjepatrull
Bågen: 1 patrull (2 scouter)


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg