Borlänge Scoutkår

Läger - Holken 2002

Holken 2002


Se lägrets hemsida:
hem.passagen.se/holken2002/index.htm


10 scouter
17 ledare och föräldrar (hela eller delar av tiden)


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg