Borlänge Scoutkår

Vinterhajk på skidor

OBS På denna hajk måste alla ha skidor, bilväg saknas.


15 deltagare


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg