Borlänge Scoutkår

Föräldramöte och organisationslek etc.

Föräldrarna skall vara med på detta möte. Vi har en gemensam stund i början och slutet av mötet men däremellan kommer föräldrarna att ha ett möte i B-lagsrummet och scouterna har sitt möte i "vanliga" lokalen.

Observera att det är viktigt att alla föräldrar kommer!


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg