Borlänge Scoutkår

Avdelningsmöte

Vi övar orientering under lekfulla former i Bergebo. Samling och avslutning vid motionscentralen.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg