Borlänge Scoutkår

Bokslut

Borlänge Scoutkår 2002-01-01 -- 2002-12-31

Balansräkning

Ställning 2002-12-31

                                                                                                                                                                                                                
Tillgångar
      
01-12-31'''
      
02-12-31
      
    
      Fastighet
      
35 000,00
      
35 000,00
      
    
      Lager
      
                
            Scoutvaror
      
8 824,00
      
11 312,00
      
    
            Julförsäljning
      
408,00
      
1 704,00
      
    
      Fordringar
      
                
            Banverket/Gran
      
5 000,00
      
5000,00
      
    
            Kyrkan/Granar+Ljus
      
3 355,00
      
3 355,00
      
    
            Borlänge Energi
      
2 131,00
      
          
      Förutbetalda hyror
      
                
            Förråd
      
136,00
      
136,00
      
    
      Förutbetalda kostnader
      
                
            Försäkring/TG
      
3 393,00
      
3 856,00
      
    
            Rättvikskurserna
      
      4 980,00
      
    
      Kassa
      
849,00
      
16 962,00
      
4)
    
      Postgiro
      
39 929,78
      
20 064,63
      
    
      Bank
      
122 936,04
      
164 058,73
      
    
            Summa Tillgångar
      
221 961,82
      
266 428,36
      
    
                                  
Skulder och Eget Kapital
      
01-12-31
      
02-12-31
      
    
      Eget Kapital
      
                
            Balanserade medel
      
146 358,90
      
154 642,32
      
    
            Årets resultat
      
8 283,42
      
35 365,94
      
    
      Avsättningar
      
                 
             Reparationsfond TG
     
23 950,00
      
28 950,00
      
    
            Segel
      
4 060,00
      
4 060,00
      
    
            Kanoter
      
10 000,00
      
10 000,00
      
   
            Läger
      
6 626,50
      
2 861,10
      
1)
    
      Skulder
      
                
            Outtagna stipendier
      
12 450,00
      
16 600,00
      
    
            Medl. av till våren
      
7 530,00
      
5 535,00
      
2)
    
            Övriga Skulder
      
2 703,00
      
7 859,00
      
3)
    
            Patrullscouter
      
      555,00
      
    
            Summa Skulder
      
221 961,82
      
266 428,36
      

Kommentarer:

                            
1)
      
Avsett för kostnader i samband med läger,
t ex avgifter för ledare (Översk. tidigare år)
    
2)
      
50% av inbetalda medlemsavgifter överförs
till våren då debitering från SSF kommer.
    
3)
      
Fakturor och räkningar som avser 2001 men
betalas i början av 2002.
Inkluderar inköp av Julkärvar och Kalendrar
    
4)
      
Julförsäljning och
Julgransförsäljning sattes in på kontot i januari 2003

Resultaträkning

Avser verksamhetsåret 2002-01-01 -- 2002-12-31

                                                          
Intäkter
  
Utfal 01
  
Budget 02
  
Utfall 02
  
Budgetavvikelse
  
 
Försäljning
  
65 010,00
  
61 500,00
  
83 845,50
  
22 345,50
  
36%
  
 
Arrangemang
  
385,00
  
0,00
  
10 000,00
  
10 000,00
  
  1)
 
Uthyrning
  
1 400,00
  
1 000,00
  
0,00
  
-1 000,00
  
   
Medlemsavgifter
  
21 397,00
  
30 000,00
  
16 395,00
  
-13 605,00
  
-45%
  
 
Bidrag
  
48 427,50
  
54 000,00
  
48 319,00
  
-5 681,00
  
-11%
  
 
TG
  
200,00
  
         
Summa intäkter
  
136 819,50
  
146 500,00
  
136 819,50
  
12 059,50
  
8%
  
 
             
Kostnader
  
           
Försäljning
  
15 736,00
  
20 500,00
  
23 358,50
  
2 858,50
  
14%
  
 
Avdelningar
  
10 994,00
  
14 500,00
  
4 382,50
  
-10 117,50
  
-70%
  
 
Arrangemang
  
1 966,50
  
2 700,00
  
3 349,50
  
649,50
  
24%
  
 
Läger
  
5 496,00
  
2 000,00
  
  -2 000,00
  
   
Styrelse
  
2 615,40
  
10 100,00
  
8 472,60
  
-1 627,40
  
-16%
  
 
okaler
  
35 789,00
  
44 200,00
  
49 955,00
  
5 755,00
  
13%
  
 
Utrustning
  
20 497,00
  
9 000,00
  
9 026,00
  
26,00
  
0%
  
 
Information
  
3 300,90
  
4 000,00
  
2 224,22
  
-1 775,78
  
-44%
  
 
Administration
  
4 661,70
  
5 000,00
  
3 794,58
  
-1 205,42
  
-24%
  
 
Medlemsavgifter
  
12 422,50
  
17 000,00
  
11 175,00
  
-5 825,00
  
-34%
  
 
Utbildning
  
5 930,00
  
13 000,00
  
7 200,00
  
-5 800,00
  
-45%
  
2)
 
Stipendier
  
13 550,00
  
8 500,00
  
5 150,00
  
-3 350,00
  
-39%
  
 
Summa kostnader
  
132 959,00
  
150 500,00
  
128 087,90
  
-22 412,10
  
-15%
  
 
Resultat av verksamheten
  
3 860,50
  
-4 000,00
  
30 471,60
  
34 471,60
  
   
Extra ord. intäkter
  
700,00
  
         
Räntor
  
3 722,92

  
3 500,00
  
4 894,34
  
1 394,34
  
40%
  
 
Årets resultat
  
8 283,42
  
-500,00
  
35 365,94
  
35 865,94

  
  

Kommentarer:

                
1)

      
"Nattvandring på stan" gav 10 000kr
    
2)
      
Enda utbildningen som gjordes under 2002 var
Rättvikskurserna. (Ingen gick ALU)

21 Februari 2003
Pär Högberg


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg