Borlänge Scoutkår

Budgetförslag 2003

Avser verksamhetsåret 2003-01-01 -- 2003-12-31

                                                       
Intäkter
  
Förslag 03
  
Budget 02
  
Utfall 01
  
 
Försäljning
  
61 500,00
  
61 500,00
  
65 010,00
  
 
Arrangemang
  
0,00
  
0,00
  
385,00
  
 
Uthyrning
  
0,00
  
1 000,00
  
1 400,00
  
 
Medlemsavgifter
  
18 000,00
  
30 000,00
  
21 397,00
  
 
Bidrag
  
48 000,00
  
54 000,0048 427,50
  
 
TG
  
    200,00
  
 
Summa intäkter
  
127 500,00
  
146 500,00
  
136 819,50
  
 
         
Kostnader
  
       
Försäljning
  
18 500,00
  
20 500,00
  
15 736,00
  
 
Avdelningar
  
10 500,00
  
14 500,00
  
10 994,00
  
 
Arrangemang
  
2 700,00
  
2 700,00
  
1 966,50
  
 
Läger
  
5 000,00
  
2 000,00
  
5 496,00
  
 
Styrelse
  
7 100,00
  
10 100,00
  
2 615,40
  
 
Lokaler
  
40 200,00
  
44 200,00
  
35 789,00
  
 
Utrustning
  
9 000,00
  
9 000,00
  
20 497,00
  
Information
  
3 000,00
  
4 000,00
  
3 300,90
  
 
Administration
  
5 000,00
  
5 000,00
  
4 661,70
  
 
Medlemsavgifter
  
12 000,00
  
17 000,00
  
12 422,50
  
 
Utbildning
  
12 000,00
  
13 000,00
  
5 930,00
  
 
Stipendier
  
8 500,00
  
8 500,00
  
13 550,00
  
 
Summa kostnader
  
133 500,00
  
150 500,00
  
132 959,00
  
 
Extra ord. intäkter
  
    700,00
  
 
Räntor
  
4 000,00
  
3 500,00
  
3 722,92
  
 
Årets resultat
  
-2 000,00
  
-500,00
  
8 283,42
  

6 Juni 2002
Pär Högberg och Lars Bergsten


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg