Borlänge Scoutkår

Budgetförslag 2004

Avser verksamhetsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31

Intäkter
Förslag 04
Budget 03
Utfall 02
Försäljning
64 500,00
61 500,00
83 845,50
Övrigt
10 000,00
Medlemsavgifter
18 000,00
18 000,00
16 395,00
Bidrag
40 000,00
48 000,00
48 319,50
Summa intäkter
122 500,00
127 500,00
158 559,50
Kostnader
Försäljning
19 500,00
18 500,00
23 358,50
Avdelningar
10 500,00
10 500,00
4 382,50
Arrangemang
4 300,00
2 700,00
3 349,50
Läger
5 000,00
5 000,00
Styrelse
7 100,00
7 100,00
8 472,60
Lokaler
44 700,00
40 200,00
49 955,00
Utrustning
9 000,00
9 000,00
9 026,00
Information (Kårbladet)
3 000,00
3 000,00
2 224,22
Administration (Telefon, porto)
6 000,00
5 000,00
3 794,58
Medlemsavgifter
12 000,00
12 000,00
11 175,00
Utbildning
12 000,00
12 000,00
7 200,00
Stipendier
8 500,00
8 500,00
5 150,00
Summa kostnader
141 600,00
133 500,00
128 087,90
Extra ord. intäkter
Räntor
4 000,00
4 000,00
4 894,34
Årets resultat
-15 100,00
-2 000,00
35 365,94

© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg