Borlänge Scoutkår

Budgetförslag 2005

Avser verksamhetsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31

Intäkter
Förslag 05
Budget 04
Utfall 03
Försäljning
65 000,00
64 500,00
65 950,50
Medlemsavgifter
16 000,00
18 000,00
14 930,00
Bidrag
40 000,00
40 000,00
42 258,00
Summa intäkter
121 000,00
122 500,00
123 138,50
Kostnader
Försäljning
20 000,00
19 500,00
25 299,00
Avdelningar
10 500,00
10 500,00
5 232,00
Arrangemang
4 300,00
3 800,00
2 701,00
Läger
5 000,00
5 000,00
122,90
Styrelse
7 600,00
7 100,00
5 495,48
Lokaler
45 200,00
44 700,00
44 690,00
Utrustning
7 000,00
9 000,00
19 139,00
Information (Kårbladet)
1 000,00
3 000,00
1 179,50
Administration (Telefon, porto)
6 000,00
6 000,00
3 421,00
Medlemsavgifter
12 000,00
12 000,00
11 487,00
Utbildning
10 000,00
12 000,00
6 451,00
Stipendier
9 500,00
8 500,00
10 700,00
Summa kostnader
137 600,00
141 600,00
135 917,88
Extra ord. intäkter
9 142,00
Räntor
4 000,00
4 000,00
4 090,00
Årets resultat
-12 600,00
-15 100,00
411,62

© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg