Borlänge Scoutkår

Hösthajk

Hajk och höstfejden har vi den 3-4/10. Vi samlas vid TG(Tansågården) kl 13.00 på lördagen för avfärd ut i skogen. Vi kommer tillbaka till TG ca kl 16.00 på söndagen. Aktiviteten kostar 50 kr som lämnas till ledarna tillsammans med anmälan senast den 1/10. Scouterna packar i ryggsäck enligt packlista på hemsidan och instruktioner de fått på mötena under hösten.

Anmälan till hajk och höstfejd 3-4/10


Scoutens namn


Målsmans underskrift

Lämnas senast 1/10


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg