Borlänge Scoutkår

1911 - Scoutkåren Dalaspejarna

Redan den 11 mars 1911 bildades Dalaspejarna i Borlänge, en scoutkår för pojkar. Dess förste ledare var Einar Morin, ingenjör vid Domnarvet. Han hade blivit uppsökt av pojkar ville bli scouter, och han följde dem. Någon vecka senare anslöt sig köpman Gustaf Enborg , som senare övertog ledningen och även engagerade sig i distriktsledningen. Kåren var en av Sveriges Scoutförbunds stiftare den 3 jan 1912 och blev registrerad som Borlänge Scoutkår med kårnummer 22. Patrullerna hette Ormen, Höken, Örnen, Ugglan, Skogsduvan och Elefanten. Kåren upphörde 1923, men när Stora Tuna Kyrkliga Scoutkår bildades fyra år senare ”ansågo vi dem vara arvtagare med all rätt”, har Gustaf Enborg sagt.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg