Borlänge Scoutkår

1914 – Borlänge Flickscoutkår

I Borlänge Tidning berättades om att ett första sammanträde hållits den 22 april 1914, för att bilda en ”girlscoutförening” på initiativ av fröknarna Ingrid Carlson och Saldina Ingberg. I ”Flickscouternas spalt” i tidskriften Scouten nr 9 noteras: ”En ny förening har bildats i Borlänge. Ordförande är Ebba Nordlund, skattmästare Karin Ericson, ledarinnor Ingrid Carlson och Saldina Ingberg.” Kåren omnämns som Borlänge Flickscoutkår i Almanack för Ungdom 1914-1916, men inga arkivhandlingar har hittats.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg