Borlänge Scoutkår

1931 - Borlänge Kyrkliga Flickscoutkår

När teckningslärarinnan Thyra Lagergren kom till Borlänge från Norrland, där hon sysslat med scouting, dröjde det inte länge förrän några flickor bad henne om hjälp att få bli flickscouter. På så sätt grundlades Borlänge Kyrkliga Flickscoutkår, som den 24 nov 1931 upptogs i Sveriges Flickors Scoutförbund. Den första patrullen kallades Örnen och före årets slut hade patrullerna Älgen och Ekorren tillkommit. På hösten 1935 bildade Stora Tuna-avdelningen en egen flickscoutkår och 1946 bildade ”Idkerbergsflickorna” Idkerbergets Flickscoutkår. Arbetet bedrevs. förutom i flickscoutavdelningar, i blåvingeringar och seniorscoutlag. Den 1 jan 1954 bytte kåren namn till Borlänge Flickscoutkår. Efter sammanslagningen av flick- och pojkscoutförbunden, gick kåren samman med Borlänge Scoutkår i mars 1965.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg