Borlänge Scoutkår

1945 - Borlänge Scoutkår

Den första diskussionen om delning av Stora Tuna Kyrkliga Scoutkår fördes vid ett kårkvarter (kårstyrelsesammanträde) hos avdelningschefen Stig Forslund den 26 juni 1945. De som drev frågan om delning var de tre eldsjälarna Uno Candell, Erik Nygren och Stig Forslund. Inget beslut togs på detta stadium, man ville tänka över saken under sommaren, men vid kårkvarteret den 28 augusti 1945 beslutades att dela upp verksamheten mellan Stora Tuna Scoutkår och Borlänge Scoutkår.

Orsakerna till delning var ekonomiska (Borlängekåren kunde få anslag av staden), geografiska (minskat avstånd för ledare och scouter) och organisatoriska (lättare administration). Man hoppades även att delningen skulle öka intresset och bidra till större verksamhet. I och med delningen upphörde kårens kyrkliga bindning, i stället erhölls kommunala anslag.

Uno Candell valdes till kårchef.

Fem nya yngre ledare invigdes vid julfesten 30 december 1945. Enligt årsrapporten 1946 hade kåren 91 medlemmar som höll sina veckomöten i f d Tjärna folkskola.  
I övrigt bestod verksamheten av en vargungeflock med 9 vargungar (9-12 år) och 3 ömfotingar (oinvigd vargunge), en nyingsavdelning med 6 nyingar (oinvigd scout 12-15 år) och 3 ledare, två scoutavdelningar, Bufflarna med 16 scouter (12-15 år), 1 avdelningschef (ac) och 2 assisterande ledare och Skogsuvarna med 25 scouter, 1 ac och 2 assisterande, vandrarscoutlaget Gammel-örnen med 9 vandrarscouter (15-18 år) samt 14 övriga ledare.

1947 bildades en sjöscoutavdelning, som 1958 bildade en egen kår, varvid kvarvarande medlemmar uppgick till 102.

1958 bildades seniorscoutlaget Svartfötterna, som två år senare blev det första gemensamma seniorscoutlaget med Borlänge Flickscoutkår, och bestod av 17 flickor och 16 pojkar.

Efter sammanslagningen av flick- och pojkscoutförbunden, gick kåren samman med Borlänge Flickscoutkår i mars 1965.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg