Borlänge Scoutkår

1958 - Borlänge sjöscoutkår

Sjöscoutavdelningen, som funnits inom Borlänge scoutkår sedan 1947 under Sven Mattssons ledning, bildade en egen kår den 17 dec 1958 med Sten Lindgren som kårchef. Kåren hade då 83 medlemmar, fördelade på en vargungeflock, sjöscoutavdelningarna Slätprickarna och Ruskprickarna samt ett jungmanslag. Kåren återförenades med Borlänge Scoutkår 1970.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg