Borlänge Scoutkår

1965 – Borlänge Scoutkår – gemensam för flickor och pojkar

Vid extra kårstämmor beslutades om en sammanslagning av Borlänge Flickscoutkår och Borlänge Scoutkår den 5 mars 1965. Den gemensamma kårens namn blev Borlänge Scoutkår. Bengt Eek utsågs till kårordförande.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg