Borlänge Scoutkår

JOTA / JOTI

JOTA

JOTA (jamboree on the air) kommer i år att bli i Uvberget lördag - söndag den 19 - 20 okt med början kl. 10.00. Seniorerna kommer att vara där tillsammans med Stora Tunas seniorer. Våra patrullscouter kommer att sova i vindskydd och även ha andra aktiviteter. Våra miniorer har övernattning fredag - lördag

Svensk JOTA/JOTI information
---
18 personer


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg