Borlänge Scoutkår

Jollar/Kanoter/mm.

Vi är i Uvberget. 18.30 - 20.30.
Vad vi gör bestämmer vi på plats - beroende på vädret.

Samåkning från Tansågården 18.00.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg