Borlänge Scoutkår

Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren

Scouter i årskurs 6 - 8.
Skogsdjuren träffas vanligtvis varje torsdag 18.30-20.00 på TG , se programmet .


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg