Borlänge Scoutkår

Arbetsdag med fokus på båthuset. Gärna många vuxna denna dag!

Båthusfix i Uvberget med start kl 12
Medtag målarkläder, eget fika och ett glatt humör.

Det finns behov av några släpvagnar för transport till Fågelmyra.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg