Borlänge Scoutkår

Kårbladet

Kårbladet är Borlänge scoutkårs egen tidning. Den kom ut med 10 nummer om året.

Kommande nummer

ManusstoppUtgivningsdag
Inga planerade nummer

Redaktörer sökes

För närvarande saknas en (eller flera) personer som sammanställer kårbladet. Varför inget nummer har kommit ut sedan sommaren 2003.

Intreserade kan höra av sig till någon i styrelsen .


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen